Warunki techniczne świadczenia usług

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET I TRANSMISJI DANYCH

Usługi dostępu do sieci Internet są realizowane w oparciu o technologie GPRS/EDGE/UMTS/UMTS/HSPA/LTE, korzystające z częstotliwości przeznaczonych do tego celu w Polsce.

Technologia
Szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych przy:
Wysyłaniu danychPobieraniu danych
2G/GSM-GPRS 20 kb/s 80 kb/s
2G/GSM-EDGE 58,4 kb/s 233,6 kb/s
3G/UMTS 384 kb/s 384 kb/s
3G/UMTS-HSPA 5,4 Mb/s 42 Mb/s
4G/LTE 50 Mb/s 150 Mb/s
4G/LTE-Advanced 50 Mb/s 300 Mb/s

Podane w tabeli prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia abonenckiego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności innych Abonentów obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry Usług Telekomunikacyjnych mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tych Usług.