O Sferii

Sferia

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
KRS 0000246663
NIP 526 16 58 238
REGON 012254820
Kapitał zakładowy 359.687.400 PLN (w pełni opłacony)