Mapa zasięgu

Zaznacz rodzaj zasięgu

Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług Sferii na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.