Komunikat dotyczący wyboru alternatywnego Dostawcy Roamingu Międzynarodowego2014-06-30

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1203/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. od dnia 1 lipca 2014 r. mogą Państwo dokonać wyboru usług roamingu międzynarodowego świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią Regulaminu, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków dokonywania wyboru alternatywnego dostawcy usług roamingu międzynarodowego.

Jednocześnie informujemy, iż obecnie żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi roamingu regulowanego nie zawarł umowy ze Sferia S.A.