KOMUNIKAT O ZAPRZESTANIU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH2018-11-05

Uprzejmie informujemy, iż SFERIA S.A. (dalej: Sferia), jako Państwa dotychczasowy dostawca usług telekomunikacyjnych, podjęła decyzję o zaprzestaniu z dniem 31 grudnia 2018 r. świadczenia usług dla klientów detalicznych.

W związku z powyższym, do wszystkich klientów zostały wysłane wypowiedzenia łączących nas Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podstawą wypowiedzenia jest pkt. 28 Umowy. Tym samym zachowując obowiązujący nas 30-dniowy okres wypowiedzenia - ze skutkiem na koniec miesiąca – umowy zostaną rozwiązane z dniem 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. nie będą mieli więc Państwo możliwości dalszego korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych, a w przypadku niepodjęcia żadnych działań, przed tym terminem, utracą Państwo również dotychczasowy numer telefonu.

W celu kontynuowania usług z wykorzystaniem posiadanego numeru telefonicznego należy do dnia 31 grudnia 2018 r. złożyć wniosek o przeniesienie numeru do sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta lub infolinią pod numerem 801-201-201, gdzie mogą dowiedzieć się Państwo o specjalnej ofercie przygotowanej przez naszego partnera biznesowego- Polkomtel Sp. z o.o (PLUS), w którego sieci świadczyliśmy dotąd Usługi, która pozwoli Państwu  na zachowanie dotychczasowego numeru oraz  porównywalne, co  do zakresu i  jakości usługi telekomunikacyjne. Również nasi Konsultanci będą się z Państwem kontaktować w celu przedstawienia wskazanej powyżej oferty specjalnej.

Ponieważ powodem wypowiedzenia Umowy są przyczyny leżące po stronie Dostawcy Usług, Sferia nie będzie żądała od Państwa zwrotu ulg udzielonych podczas zawierania z Państwem Umowy.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i korzystanie z naszych Usług.