Aktualności

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU INFOLINII SFERIA
2019-02-28

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU INFOLINII SFERIA

KOMUNIKAT O ZAPRZESTANIU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż SFERIA S.A. (dalej: Sferia), jako Państwa dotychczasowy dostawca usług telekomunikacyjnych, podjęła decyzję o zaprzestaniu z dniem 31 grudnia 2018 r. świadczenia usług dla klientów detalicznych.

Wycofanie ofert sprzedaży od 15 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 października 2018 r. zostają wycofane ze sprzedaży oferty: 1. usług telekomunikacyjnych w wariancie telefonii nomadycznej, telefonii nomadyczno - komórkowej i telefonii komórkowej, 2. usług dostępu do sieci Internet, 3. usług Internet LTE. Wycofanie dotychczas obowiązujących ofert nie wpływa na korzystanie z naszych Usług przez obecnych Abonentów.

Od 12 września 2018 r. zmiana Regulaminów - zniesienie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE

SFERIA S.A. informuje, iż w związku ze zniesieniem stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE w drodze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1118), z dniem 12 września 2018 r. ulegną zmianie zapisy Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Od 25 maja 2018 r. zmiana Regulaminu oraz Umów w ramach usług telefonicznych

Od 25 maja 2018 r. zmiana Regulaminu oraz Umów w ramach usług telefonicznych

Zmiana dni otwarcia Salonu Firmowego od 18/12/2017

Salon Firmowy od 18/12/2017

Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi Roamingu Międzynarodowego

Od 15 czerwca 2017 roku zmiany w świadczeniu Usługi Roamingu Międzynarodowego

Zmiany w Regulaminach i Cennikach SFERIA od stycznia 2017

Przypominamy, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, będących konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników od dnia 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegną obowiązujące Regulaminy oraz Cenniki zgodnie z publikacją na stronie www.sferia.pl z dnia 30 listopada 2016 roku.

Telefon MaxCom Comfort MM28D od 1 zł!

Teraz możesz kupić telefon MaxCom Comfort MM28D od 1 zł w ofercie Sferia 200! Przyjdź do Salonu Firmowego przy ul. Dzielnej 58 w Warszawie i skorzystaj z promocji.

Rozporządzenie UE 2015/2120 w sprawie dostępu do otwartego Internetu

Zmiany w Regulaminach i Cennikach SFERIA S.A. - BEZ ZMIAN CEN USŁUG DLA ABONENTÓW. SFERIA S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, będących konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników od dnia 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegną obowiązujące Regulaminy oraz Cenniki.

Nowe ceny Pakietów internetowych!

Z dniem 15.09.2016 r. wprowadzamy nowe ceny Pakietów internetowych. Już teraz aktywuj jeden z Pakietów i ciesz się dostępem do Internetu.

Ostrzeżenie przed nabywaniem odpłatnych książek telefonicznych!

Ostrzegamy przed nabywaniem odpłatnych książek telefonicznych od osób dzwoniących z taką ofertą i przedstawiających się jako Sferia S.A.

Ostrzeżenie przed nabywaniem urządzeń CDMA !

Przestrzegamy przed nabywaniem ze źródeł innych niż Sferia telefonów opatrzonych naszą nazwą lub logiem

Komunikat dotyczący wyboru alternatywnego Dostawcy Roamingu Międzynarodowego

Od 1 lipca 2014 r. mogą Państwo dokonać wyboru usług roamingu międzynarodowego świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego.